Szklarnie

Do nawadniania upraw pod osłonami używa się: ramion zraszających, mikrozraszaczy, taśm i linii kroplujących, kroplowników indywidualnych. O tym, które z wymienionych urządzeń znajduje zastosowanie w projektowanym systemie nawadniającym decyduje rodzaj uprawy.

Ramiona deszczujące
Stosowane są głównie do nawadniania roślin w małych pojemnikach (np. rozsad warzyw, ukorzeniania sadzonek w szkółkach leśnych). Zapewniają bardzo dużą dokładność podlewania. Urządzenie napędzane jest silnikiem elektrycznym, porusza się po podwieszonej do konstrukcji cieplarni szynie jezdnej. Może posiadać kilka rodzajów dysz nawadniających, w tym zamgławiacze do schładzania roślin. Zaletą tego systemu jest możliwość nawożenia dolistnego i prowadzenie zabiegów ochronnych. Ramię możemy wyposażyć w sterownik do programowania czasów pracy lub możemy uruchamiać sygnałem zewnętrznym, np. z komputera klimatycznego.
Opis produktu

Mikrozraszacze
Mikrozraszacze podwieszane, czyli pracujące w pozycji odwróconej, stosowane są głównie do nawadniania upraw pod osłonami, ale również w ciennikach w centrach ogrodniczych, do zraszania podkoronowego w sadach.
Głównym celem jest zraszanie lub zamgławianie roślin w celu podnoszenia wilgotności powietrza. Do zraszania używa się wkładek zraszających w postaci wirników i dysz o różnej wydajności wody. Do zamgławiania używa się wkładek zamgławiających i dysz o jak najmniejszej wydajności wody. Mikrozraszacze pracujące w pozycji odwróconej powinny być wyposażone w antykapacze.
Opis urządzenia

Taśmy i linie kroplujące
Taśmy stosowane w sezonowych uprawach rzędowych w gruncie a także w nawodnieniu mat podsiąkowych natomiast linie kroplujące stosowane są do nawadniania wieloletnich upraw rzędowych w gruncie.

Kroplowniki indywidulane
Doskonałe do zastosowań przy długich ciągach nawadniających i spadkach terenu. Używane w uprawach gruntowych, na podłożach sztucznych i w pojemnikach, w szkółkach, szklarniach, a także w ogrodach. Kroplownik indywidualny to element emitujący wodę wkłuwany w rurę polietylenową w dowolnym miejscu. Rozstaw kroplowników na rurze uzależniony jest od rozstawy pojemników czy nasadzeń na plantacji.