OBIEKTY SPORTOWE

Boiska sportowe można nawadniać za pomocą systemu naziemnego lub podziemnego.

Naziemne systemy nawadniające składają się z elementów instalowanych na powierzchni boiska, które można przenosić w różne stanowiska w celu obniżenia kosztów systemu. Oferujemy naziemne systemy nawadniające w postaci deszczowni lub działek wodnych SR2005 firmy RAIN BIRD.

Działka wodne SR2005
Działka wodne SR2005 firmy RAIN BIRD są to zraszacze sektorowe, wolnoobrotowe, o zasięgu ok. 50 m przy wydatku wody 60 m3/h i ciśnieniu 6,5 bara. Ze względu na duży zasięg lecz niską równomierność pokrycia opadem wykorzystuje się je do zraszania boisk ze sztuczną nawierzchnią(zraszacze montowane są tylko na obwodzie boiska).
Opis systemu

Podziemne systemy nawadniające składają się z elementów zainstalowanych pod powierzchnią terenu i stanowią system stały. Do nawadniania oferujemy zraszacze wynurzalne firmy RAIN BIRD - modele: FALCON 6504, 8005 oraz EAGLE 900-E i EAGLE 950-E.

Zraszacze FALCON 6504
Składa się z 16 sektorowych zraszaczy FALCON 6504-PC umieszczonych na obwodzie i 8 pełnoobrotowych zraszaczy FALCON 6504-FC umieszczonych w płycie boiska. Zraszacze FALCON 6504 posiadają mniejsze zasięgi, przez co system wymaga źródła wody o mniejszym przepływie i niższym ciśnieniu.
Opis systemu

Zraszacze 8005
System ten składa się z14 zraszaczy sektorowych i 6 pełnoobrotowych. Zraszacze umieszczone na płycie boiska można dodatkowo wyposażyć w pojemniki plastikowe z naturalną trawą.
Zraszacz ten posiada możliwość przełączania trybu pracy z sektorowego na pełnoobrotowy
Opis systemu

Zraszacze EAGLE 900-E / 950-E
Najczęściej stosowany system automatycznego nawadniania składa się z 10 nowoczesnych przekładniowych zraszaczy typu Eagle 950, które rozmieszczone są na obwodzie boiska oraz z 3 zraszaczy Eagle 900 umieszczonych dodatkowo w płycie boiska. Zraszacze mogą być wyposażone w pokrywę ze sztucznej trawy, która dobrze komponuje się z naturalną trawą. Popularność tego rozwiązania wynika z dużego zasięgu zraszaczy, co redukuje ich liczbę, a także konstrukcji zraszaczy, zawierających wbudowany zawór, co upraszcza instalację.
Opis systemu